Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
Javni registri
Centralni register prebivalstva
Elektronske matične knjige
Register stalnega prebivalstva
Register državljanstev
Register tujcev
Azil tujcev
Register društev
Register orožja in eksplozivov

 Genis e-Government
 Centralni register prebivalstva
  V srcu e-Uprave
 Register državljanstev
 Matični register
Centralni register prebivalstva
Genis je za uresničevanje novih zakonskih določil o povezovanju javnih evidenc razvil inovativno rešitev Centralnega registra prebivalstva, ki uresničuje visoke zahteve e-poslovanja javne uprave.

Centralni register prebivalstva, ki predstavlja osrednjo zbirko in vozlišče podatkov o prebivalstvu države, je temelj za elektronsko poslovanje v javni upravi in za vzpostavitev storitev e-uprave.


V sklopu celovite rešitve smo v Genisu postavili referenčno zbirko podatkov za vse ostale javne evidence ter nabor storitev, ki omogočajo rabo podatkov iz CRP v različnih javnih ustanovah in družbah. V sklopu storitev e-države smo državljanom omogočili pregled nad podatki, ki jih o njih zbira država. Omogočili smo tudi odpravljanje napak v zbirkah prek neposrednega stika državljanov z upravljavci zbirk podatkov, od koder se črpajo podatki za CRP.

CRP je istočasno tudi osrednje vozlišče, kjer se združujejo podatki iz različnih registrov in evidenc za uporabo v večini delovnih postopkov v javni upravi.

Kritičen vir za e-državo

Centralni register prebivalstva je eden od podpornih stebrov za e-poslovanje celotne javne uprave. Uporablja ga več kot petnajst javnih inštitucij in družb, ki imajo skupno več deset tisoč uporabnikov po vsej državi. Ob tem pa so podatki prek elektronske storitve vpogleda v lastne podatke na voljo tudi vsem državljanom.

Slovenski Centralni register prebivalstva združuje podatke iz različnih virov:
 • porodnišnice in matične knjige (Matični register) za vodenje podatkov o rojstvih, porokah in smrtih
 • Register stalnega prebivalstva za podatke o stalnem in začasnem prebivališču ter druge podatke
 • sodišča za podatke o razvezah
 • Register prostorskih enot Geodetske uprave RS za prostorske podatke
 • Register davčnih zavezancev Davčne uprave RS za podatke o davčnih številkah

Uporabniki podatkov v CRP

CRP kot odprta tehnološka rešitev uresničuje različne potrebe in zahteve uporabnikov v javnih organizacijah. Posredovanje podatkov poteka prek sistema e-CRP v različnih oblikah in časovnih presledkih ter na različnih medijih. Med uporabniki podatkov iz CRP so:
 • Statistični urad RS
 • upravne enote
 • zdravstvo
 • sodstvo
 • Davčna uprava RS
 • MORS
 • MŠŠ
 • MDDZS
 • Geodetska uprava RS
 • Matična knjiga GP
 • Republiški zavod za zaposlovanje
 • ZPIZ
 • lokalna samouprava
 • Klirinško depotna družba
 • Jamstveno preživninski sklad
 • storitve elektronskega upravnega postopka
 • storitev vpogleda v lastne osebne podatke za državljane
e-Uprava
Interoperabilnost
Podpora odločanju
Potovalni dokumenti
Sodobno delovno mesto
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke