Domača stran podjetja Genis d.o.o.
  Domov e-Poslovanje Mobilno poslovanje e-Uprava Storitve Tehnologije Aktualno O podjetju
O podjetju
O nas
Osnovni podatki
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Zaposlovanje
Kontakt
Prijava na Genis novičnik
Mejniki
2016

Ponovno smo potrdili svojo zavezo glede zagotavljanja tehnološko neodvisnih in strateških informacijskih rešitev. S ponudbo modulov e-Računi® OS, e-Pisarna® OS in e-Pogodbe smo najboljše prakse digitalnega poslovanja v nabavnem procesu prenesli na standardno odprtokodno platformo JBoss/PostgreSQL.  

Uporabnikom Genisovih rešitev na platformi Microsoft SharePoint smo ponudili novo izpeljanko modula za obvladovanje prejetih računov e-Računi® SP, ki smo jo razširili še na podporo plačevanju. S tem so si zagotovili popolnoma digitaliziran in revizijsko sledljiv proces od prejema računa, likvidacije in knjiženja do priprave plačilnega naloga in spremljanja realizacije plačil.

Potrebe na trgu in novi naročniki so nas spodbudili k razvoju novih rešitev, predvsem na področju obvladovanja poslov in prodajnih projektov. Začeli smo z razvojem rešitve e-Posli na platformi Microsoft SharePoint za obvladovanje nabavnih in prodajnih poslov v srednjih in velikih podjetjih ter z razvoje rešitve e-Projekti za obvladovanje prodajnih, investicijskih in drugih projektov.

V zadnjem četrtletju smo izvedli prenovo uporabniškega vmesnika (GUI) dokumentnega sistema e-GenDoc, pri čemer smo poleg izboljšanja uporabniške izkušnje dodali tudi nove zmožnosti za delo z dokumenti.

Odzvali smo se tudi na vse ostrejše gospodarsko okolje ter ponudili novo informacijsko rešitev e-Ukrepi za obvladovanje korektivnih ukrepov, ki predstavlja tudi temelj nove rešitve e-Izboljšave za vodenje sistema stalnih izboljšav.  
Storitvi v oblaku i-Posli za vodenje nabavnih in prodajnih poslov je Gospodarska zbornica Slovenije podelila srebrno nagrado za inovativnost. Uspešnost storitev v oblaku nas je vodila k oblikovanju povezane storitve za notranje in zunanje digitalno poslovanje, ki jo bomo majhnim in srednjim podjetjem ponudili v letu 2017.

V sodelovanju z mednarodnimi konzorciji smo izvedli predstavitve za prodajo Genisovih državnih registrov v afriške države.  


2015

Leto 2015 je postavilo poseben mejnik v Genisovem razvoju. Že takoj na začetku leta smo ponudili svojo prvo pravo storitev programske opreme v oblaku i-Računi za izdelavo, pošiljanje in hrambo elektronskih računov. Razvojne dosežke smo uporabili tudi pri drugih rešitvah in spomladi ponudili različico i-Računi SP, ki je namenjena potrjevanju, pošiljanju in hrambi elektronskih računov na  platformi Microsoft SharePoint.

Kot odgovor na izzive podjetij pri pošiljanju in sprejemanju elektronskih računov smo ponudili storitev Gen4PDF, ki je namenjena avtomatiziranemu zajemu podatkov za kreiranje eračunov iz datotek PDF. Njeno inovativnost in tržni potencial je prepoznala tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Genisu podelila srebrno nagrado za inovativnost.

Storitve v oblaku so postale nov steber Genisove ponudbe, ki smo jo okrepili s storitvijo i-Posli za vodenje dokumentov, spremljanje aktivnosti in sodelovanje z dobavitelji in kupci.

V sklopu priprav za prodajo Genisovih državnih registrov ter ostalih rešitev za eUpravo na tujih trgih smo pridobili statuse Oracle Database Ready, Oracle Solaris Ready, Oracle Exadata Ready in Oracle SuperCluster Ready. Ti statusi potrjujejo visoko tehnološko dovršenost Genisovih državotvornih registrov, kot so Matični register, Register državljanstev, Centralni register prebivalstva, Register stalnega prebivalstva ter ostalih temeljnih državnih informacijskih sistemov, med njimi Registra biometričnih potnih listov, Registra biometričnih osebnih izkaznic, Registra tujcev in drugih.


2014

Pridobili smo strateško pomemben projekt uvedbe brezpapirnega poslovanja v nabavni proces podjetja Odelo Slovenija, ki je v lasti nemške družbe odelo GmbH. S pridobitvijo projekta v podjetju Istrabenz Turizem smo prevzeli največji tržni delež v segmentu hotelskih storitev v Sloveniji. Začeli smo z uvedbo različice vzdrževalnega informacijskega sistema x-Vzdrževalec v podjetje ETA Cerkno, ki je v lasti nemške E.G.O. Group. S pridobitvijo projektov v podjetju TKK in Komunala Radovljica smo vstopili v segment uporabnikov razširjenega poslovnega informacijskega sistema Largo. Med pomembnejšimi novimi strankami, ki so vključene v mednarodne poslovne skupine smo pridobili še podjetja Europlakat in DS Smith. V podjetje Unior smo uvedli storitev e-Računi® v računalniškem oblaku Alcloud.

Lotili smo se prenosa ključnih modulov sistema e-GenDoc na platformo Microsoft 2013. Ponudili smo nov, uporabniško prilagodljiv dokumentni sistem e-OrgDok Lite na platformi IBM XWork Server. Uporabnikom naših rešitev smo zagotovili varno hrambo elektronske dokumentacije v skladu z novelo zakonodaje ZVDAGA v našem podatkovnem središču.


Postavili smo strategijo razvoja novih storitev v oblaku za majhna in srednja podjetja ter začeli z razvojem inovativne oblačne storitve za pripravo, distribucijo in hrambo elektronskih računov i-Računi.
 

2013


Na najpomembnejšem Oraclovem poslovnem srečanju v Sloveniji, Oracle day 2013, smo premierno predstavili informacijsko rešitev e-Računi® 3.0 WL na spletnih tehnologijah Oracle WebLogic in Oracle 11g. Informacijsko rešitev e-Računi® na vseh tehnoloških platformah smo uskladili z zahtevami Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) in Zakona o davčnem poslovanju (ZDavP), s čimer smo zasebnem sektorju poenostavili brezpapirno poslovanje.

Genis je za brezpapirno poslovanje v oblaku, ki temelji na informacijski rešitvi e-Računi® in partnerskih storitvah, pridobil zlato nacionalno nagrado za inovativnost - kot prvi iz IKT industrije. Različica e-Računi® 3.0 WAS v oblaku Alcloud je prejela IBM-ovo nagrado za najboljšo rešitev IBM Solution Excellence 2012.

Procesni dokumentni sistem e-GenDoc na platformi Microsoft SharePoint smo razširili z novim rešitvami za brezpapirno prodajo in sicer z modulom za upravljanje s ponudbami e-Ponudbe ter z modulom za izdajo in hrambo elektronskih računov i-Računi. Nabavni proces smo nadgradili z mobilnim obvladovanjem naročilnic i-Naročila in z mobilnim odobravanjem prejetih računov i-Računi. Oblikovali smo zaokrožen nabor sistemskih storitev za poslovna okolja Microsoft vključno s podporo Microsoftovim storitvam računalništva v oblaku Azure.

Razvili smo menedžerski sistem za vodenje projektov e-Panel, ki lahko deluje tudi kot nadzorna plošča za projektni informacijski sistem e-Proj. Uporabnikom poslovnih rešitev na platformi IBM Collaboration Solutions (Lotus Solutions) smo ponudili sistem e-KPI ter mobilno izpeljanko i-KPI za obvladovanje uspešnosti v delovnih procesih.

Uvedli smo rešitev e-Seje v Prvo kreditno zavarovalnico ter pridobili posel vzdrževanje sistemskega okolja IBM Collaboration v korporaciji ETI Izlake. V podjetju ETA Cerkno smo izvedli spletne vmesnike za uporabo sistema e-Orodjarna na terminalih na dotik v proizvodnji.


Skupaj z Ministrstvom za pravosodje RS smo zaključili projekt e-Apostile ter razvili rešitev za overjanje listin e-Overitve. Na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije smo zaključili s prvo fazo projekta Prenova centralnega vpisnika za civilne in prekrškovne zadeve - PUND. V tej fazi je bila opravljena analiza in načrt za izvedbo druge faze projekta, ki je predvidena za obdobje 2017-2019.


2012


Procesni dokumentni sistem e-GenDoc smo v celoti posodobili na platformo Microsoft SharePoint 2010 ter oblikoval nabor standardnih informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje v nabavnem procesu. Z uvedbo sistema e-GenDoc v Hotele Bernardin smo okrepili tržni delež v turističnem segmentu.

Mobilni informacijski sistem za policiste na terenu i-Policist je prejel srebrno nagrado za inovativnost. Razvoj mobilnih rešitev smo še okrepili in na 17. konferenci sodobnih tehnologij in storitev OTS 2012 poleg mobilne rešitve za policiste predstavili še rešitev i-Konzul za podporo pri delu konzularnih predstavnikov ter iReferent za terensko delo upravnih referentov. Rešitve za elektronsko poslovanje v javni upravi ter za mobilno poslovanje policije in finančnih ustanov smo predstavili tudi na sejmu BakuTel 2012.


Praznovali smo 10-letnico Matičnega registra ter izdelali rešitev e-DISP za dostop do podatkov v državnih registrih za potrebe elektronskega poslovanja G2G, G2C in G2B.

Na osrednjem letnem poslovnem srečanju Genisvet 2012 smo predstavili strategijo pri razvoju prilagodljivih mobilnih procesnih informacijskih rešitev ter nove rešitve, kot so iBankir za mobilno prodajo bančnih storitev, iProdajalec za terensko prodajo ter iVzdrževalec za podporo pri mobilnem delu vzdrževalnih ekip in drugega servisnega osebja. Rešitev e-Prisotnost smo nadgradili z mobilno aplikacijo za beleženje delovnega časa i-Prisotnost.


Leto 2012 je bilo prelomno v razvoju rešitev za računalniški oblak. Na trg poslali prvo oblačno različico informacijske rešitve e-Računi® 3.0 WAS (IBM WebSphere Application Server), ki je bila uporabnikom kmalu na voljo v okviru ponudbe oblačnih storitev Alcloud. V tem letu smo pridobili projekt brezpapirnega poslovanja v nabavnem procesu ene največjih slovenskih izvoznih skupin Impol, kjer smo začeli z uvedbo standardnih javanskih dokumentnih rešitev e-Računi, e-Pisarna in e-Pogodbe.

Z namenom zagotavljanja maksimalnega zaupanja naših naročnikov smo nadgradili dotedanjo varnostno politiko in sistem vodenja kakovosti poslovanja ISO 9001 s sistemom upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 ter pridobili certifikat Upravno območje za varovanje zaupnih dokumentov. Novo ureditev internih procesov smo okrepili še s prenovljeno aplikacijo za obvladovanje zahtev uporabnikov.2011


Izvedli smo integracijo poslovne rešitve e-Računi® s sistemom IBM AS/400, s čimer smo velikim proizvodnim in finančnim podjetjem omogočili sodobno brezpapirno poslovanje. Razvili smo novo procesno in tehnološko rešitev zajema in pretvorbe podatkov iz zaključenih javnih evidenc za njihovo varno dolgoročno hrambo.

Kot prvi slovenski partner največjega svetovnega proizvajalca poslovne programske rešitve Oracle smo na podlagi projektov integracije poslovnih procesov v Skupini Mladinska Knjiga ter interoperabilnih projektov za optimizacijo poslovanja v slovenski javni upravi: e-Rojstva, PanEU, IO Vrtci ter ECRN pridobil specializacijo za tehnologije Oracle SOA. Na strokovnem srečanju SIOUG 2011 smo predstavil lasten sistem GENMON za nadzor nad delovanjem poslovnih informacijskih sistemov na tehnologijah Oracle.

Sistem za brezpapirno poslovanje e-GenDoc smo razširili z upravljanjem nabavnih map v e-Pisarni, s čimer smo še izboljšali preglednost nabavnega procesa. Gospodarska zbornica Slovenije nam je za rešitev mobilnega projektnega vodenja podelila bronasto priznanje za inovativnost.


Začeli smo z razvojem Mobilne pisarne za iPad s prilagojenimi nišnimi rešitvami ter z razvojem osrednjega dokumentnega skladišča in procesnih dokumentnih rešitev na standardni platformi Java.

V sklopu evropskega projekta RISER smo izdelali informacijsko storitev, ki slovenskim uporabnikom omogoča pridobivanje podatkov o  prebivališčih oseb iz držav EU ter preverjanje naslovov prebivalcev Republike Slovenije za uporabnike iz drugih evropskih držav. Razvili smo strateški gradnik e-storitev javne uprave IO-modul, ki zagotavlja standardizirano platformo za distribucijo podatkov vseh javnih institucij v Republiki Sloveniji.


2010


S projektom Varnostna shema informacijskega sistema upravnih notranjih zadev smo zaključili segment celotnega projekta prenove registrov oziroma evidenc, ki so v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve. Podprli smo postopek izdaje biometričnih dovoljenj za prebivanje za tujce ter izdajo obmejnih prepustnic.  Svoje inovativne informacijske sisteme za elektronsko poslovanje javne uprave in izvajanje storitev eUprave smo predstavili na največjem sejemskem dogodku s področja informacijskih tehnologij na Bližnjem in Srednjem vzhodu in Afriki GITEX 2010, v Dubaju.

Uspešno smo uvedli novo generacijo procesnih dokumentnih rešitev e-GenDoc na platformi Microsoft v poslovne skupine Sava, Salonit ter Alpina.


Akreditirali smo notranja pravila za storitve varne hrambe po ZVDAGA ter zgradili sodobno podatkovno središče.


2009


Zaključena je bila prenova registra orožnih listin in prometa z orožjem ter eksplozivi, nadgradili smo Register tujcev in obenem izvajalcem jezikovnih tečajev omogočili spletni dostop in urejanje podatkov ter izdajo obrazcev. V sklopu Matičnega registra smo omogočili elektronske obrazce za posredovanje na elektronski način.

Odločili smo se za tehnološki prehod na Microsoft SharePoint ter pričeli s prenosom najboljših poslovnih praks in izgradnjo inovativnih rešitev za e-Poslovanje. Z njimi smo prepričali tudi podjetje Microsoft, ki nam je podelilo nagrado za najboljšo poslovno rešitev na platformi Microsoft SharePoint.


2008


Zaključili smo z izgradnjo Registra osebnih izkaznic, Registra društev, političnih strank in ustanov, uvedli e-Fotografa ter olajšali in pohitrili delo na upravnih enotah z uvedbo skenerjev in podpisnih tablic v okviru projekta Sodobno delovno mesto.  Vključili smo se v projekt European Civil Registry Network, ki bi omogočil elektronsko izmenjavo matičnih podatkov med institucijami držav EU.


2007


Uspešno smo zaključili z izgradnjo podatkovnega skladišča, v uporabo pa smo predali Azilni register, nadgradili Register državljanstev in pričeli z izgradnjo Registra društev, političnih strank in ustanov ter Registra osebnih izkaznic. V tem letu smo pričeli tudi z izvajanjem projekta e-Fotograf ter izdelavo funkcionalnosti sodobnega delovnega mesta. Proti koncu leta pa smo pričeli še s prenovo registrov orožja in eksploziva.


2006


Z integracijo CRP-ja v sistem evidenc upravnih notranjih zadev smo pričeli z gradnjo 4. generacije CRP. Začeli smo s tehnološkim prehodom s podatkovnega strežnika Oracla 8.04 na 10.g. ter z vsestransko racionalizacijo, ki bo omogočila sodobno, prijazno, uspešno poslovanje tudi za uporabnike aplikacije CRP. Z izvedbo informacijskega sistema za biometrične potne listine smo zaključili prenovo Registra potnih listin in se pričeli pripravljati na prenovo Registra nepremičnin in Registra prostorskih enot. Zaključili smo s prenovo registra Zavoda za zaposlovanje in Registra tujcev.


2005


V Genisu smo zaključili izgradnjo in predali v uporabo več registrov, ki so osnovni viri za Centralni register prebivalstva: Matični register, Register stalnega prebivalstva, Register tujcev in Register državljanstev.


2004


Zaključili smo povezavo e-CRP in registra Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru projekta prenove MR in RSP smo zaključili načrtovanje informacijske rešitve in se začeli pripravljati na izgradnjo obeh temeljnih državnih registrov.


2003


CRP je postal osrednja zbirka podatkov v e-upravi in središče povezovanja podatkov, ki ne ponuja oziroma posreduje samo podatkov, temveč je tudi ponudnik storitev. Razvili smo rešitev e-CRP, ki omogoča povezovanje z drugimi državnimi registri in dostopanje do CRP-ja preko spleta. Prek e-CRP se je vzpostavila neposredna povezava z registri Davčne uprave RS, Zemljiškim katastrom (Geodetska uprava RS), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za zaposlovanje ter s Klirinško depotno družbo, AJPESom in s Kazensko evidenco na Ministrstvu za pravosodje. V istem letu smo začeli s tehnološko prenovo Registra stalnega prebivalstva (RSP) in Matičnega registra, ki sta ena temeljnih podatkovnih virov za CRP.


2002


Postavljena je bila strategija dela e-uprave v skladu z Akcijskim načrtom Evropske Unije. V Genisu smo izdelali storitev vpogleda v osebne matične podatke, kar je novost v evropskem merilu.


2001


Genisu je korporacija IBM za njegovo izredno uspešno delo na projektih "e-Računi za SAP v podjetju Lek d.d." in "e-Računi za SAP v podjetju Sava d.d.« podelil nagrado za izjemne dosežke v letu 2001 za področje CER/MEA (osrednja in vzhodna Evropa, Bližnji vzhod in Afrika). Obenem je Genis od podjetja IBM Slovenija prejel priznanje za uspešno prodajo strežnikov iSeries in IBM-ove programske opreme v letu 2001.


2000


Do konca leta smo se kadrovsko okrepili in pripravili prve izvedbe naših standardnih informacijskih rešitev: e-Računi, e-IsoDok, e-TehDok in e-Proj ter z e-Računi prišli v ožji izbor za nagrado najboljša poslovna rešitev na največji Lotusovi konferenci Lotusphere. Uvedli smo e-Račune v SAVI, ETI Elektroelement in ETA Cerkno.

V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani smo vpeljali programsko podporo za vodenje Centralnega Registra Prebivalstva. Projekt CRP-VLOP je prinesel Genisu, CVI in MNZ nominacijo za evropsko nagrado za najboljšo informacijsko rešitev v državni upravi.


1999


Po ideji Marka Štefančiča smo  prvič organizirali dogodek GENISVET in lansirali glavni moto našega podjetja "Okolju prijazne informacijske rešitve".    


1997


Rezultat razvoja so bile aplikacije v Lotus Notes po naročilu, kar je dalo spodbudo za nadaljni razvoj podjetja. V celoti smo prevzeli skrbništvo računalniške podpore IS v RAŠICI. Postali smo zastopniki za Gartner Group informacije in ponudili slovenskim informatikom neodvisno mnenje svetovnih analitikov o trednih razvoja, ponudnikih in ponudbi.


1996


V jeseni smo začeli sodelovati na projektu prenovitve Centralnega Registra Prebivalstva ter skupaj s SURS-om, CVI in FRI izdelali podatkovni model bodočega CRP.  V istem času smo pripravili strategije uvajanja avtomatizacije skupinskega dela v okolju Lotus Notes ter začeli z instaliranjem in uvajanjem Lotus Notes okolja v podjetjih LEK in ISKRAEMECO ter Zavarovalnici Triglav, Dolenjski Banki in Novi KBM.

Naslednja leta smo bistveno povečali število sodelavcev, štipendirali in povabili k sodelovanju študente FRI v zadnjih letnikih študija. Lotus nam je glede na visoko usposobljenost sodelavcev (certifikacijo) dodelil status Advance Business Partner.


1995


Skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko (dr.Krisper) ter Tehnično fakulteto iz Maribora (dr.Gyorkos, dr.Welzerjeva) smo organizirali mednarodne konference Re-reinženiring informacijskih sistemov. Glavni poudarek teh konferenc je bil uvedba inženirskega pristopa pri razvoju in nadgradnji informacijskih sistemov ob uporabi sodobnih orodij CASE za načrtovanje. Na konferencah je prevladala usmeritev, da je pomembno slediti ciljem poslovanja in v tem smislu prenavljati poslovanje z uvajanjem možnosti informacijske tehnologije.

Za avtomatizacijo delovnih postopkov smo izbrali najbolj napredno okolje Lotus Notes, ki se je takrat šele začelo uveljavljati v velikih svetovnih organizacijah. Dobro izhodišče so bile osebne prijateljske povezave ustanovitelja in direktorja podjetja Staneta Štefančiča z najbolj naprednimi razvijalci v ZDA.

Prvi projekti so bili svetovalni in smo s svojim znanjem sodelovali pri prenovitvi informacijskih sistemov: Zavarovalnica Triglav, LEK, PEKO, MURA, LIP, Ilirija in RAŠICA. V projektih smo uporabljali orodja CASE in generatorje programske kode ter tako poslovnim partnerjem "generirali" informacijske sisteme.


1994


Podjetje Genis je bilo ustanovljeno v maju, leta 1994, z vizijo pomagati podjetjem pri prenavljanju poslovanja s storitvami reinženiringa informacijskih sistemov in uvajanjem avtomatizacije skupinskega dela v okolju Lotus Notes. V imenu Genis smo povzeli našo vizijo in sicer “generiranje informacijskih sistemov". Poslovni partnerji so ime hitro sprejeli, ker je pomenil svežino v pristopu pri razvoju in prenovitvi informacijskih sistemov.
 
Informacijske rešitve
e-Pisarna®
Prilagodljivo upravljanje delovnih tokov
e-Računi®

e-Naročila
e-Pogodbe
e-Seje / e-Sestanki
e-OrgDok
e-Ukrepi
e-Potni nalogi
e-TehDok®
e-Panel
e-Uprava
Javni registri
Sodobno delovno mesto
Potovalni dokumenti
Podpora odločanju
Interoperabilnost
Storitve
Razvoj programske opreme
Sistemske storitve
i-Računi
SimplDox
Tehnologije
Oracle Gold Partner
IBM Silver Partner
Microsoft Certified Partner
O podjetju
O nas
Kje smo
Nagovor
Partnerstva
Zgodovina
Partnerji Zaposleni   Kontakt Prijava na Genis novičnik Politika o varstvu osebnih podatkov Pravno obvestilo Piškotki Blagovne znamke